PL przerabiać
volume_up
{미완료형의 동사}

1. 일반적인

przerabiać (동의어: przerobić, przeformułować)
przerabiać (동의어: odgrzewać, przerobić, powielać)
volume_up
to rehash {vb} [경멸]
przerabiać (동의어: dostosować, adaptować, oswajać, przerobić)
przerabiać (동의어: zmieniać, przerobić, zmienić, przemienić)
przerabiać (동의어: przerobić, przetwarzać, obrabiać, obrobić)
Ze względów technicznych lub też w przypadku pojawienia się nowych rozwiązań technologicznych, paliwo takie mona jednak wydobywać, przerabiać lub recyklizować i użyć ponownie.
However, for technical reasons or in case of new technological solutions, such fuel could be extracted, processed or recycled and reused.
przerabiać (동의어: przepisać, przerobić, napisać na nowo)

2. "na coś"

przerabiać (동의어: przerobić)
volume_up
to make over {vb} (into sth)

3. "w Photoshopie"

przerabiać (동의어: przerobić)
volume_up
to shop {vb} [구어] (to photoshop)

4. 구어

przerabiać (동의어: analizować, badać, przerobić, uczyć się)

5. 환경학

przerabiać (동의어: przetwarzać, przetworzyć, utylizować)
Ze względów technicznych lub też w przypadku pojawienia się nowych rozwiązań technologicznych, paliwo takie mona jednak wydobywać, przerabiać lub recyklizować i użyć ponownie.
However, for technical reasons or in case of new technological solutions, such fuel could be extracted, processed or recycled and reused.

"przerabiać"의 동의어 (폴란드어):

przerabiać

영어로 "przerabiać"에 관한 문장들

이 문장들은 외부 검색 결과를 포함하고 있으며 정확하지 않을 수 있습니다. 이 결과에 대해 저희 bab.la는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기서 자세히 보기.

PolishTakim nadużyciom należy natychmiast położyć kres, lecz nie oznacza to, że musimy od razu trzeba przerabiać cały system na model europejski.
An immediate halt should be put to such excesses, but that does not mean that we need to revamp the entire system on a European model.
PolishZe względów technicznych lub też w przypadku pojawienia się nowych rozwiązań technologicznych, paliwo takie mona jednak wydobywać, przerabiać lub recyklizować i użyć ponownie.
However, for technical reasons or in case of new technological solutions, such fuel could be extracted, processed or recycled and reused.