영어-핀란드어 "almost" 번역

EN

"almost" 핀란드어 번역

EN almost
volume_up
{부사}

almost (동의어: close to, more or less, nearly, practically)
volume_up
lähes {adv.}
At first reading, Parliament was almost unanimous in approving the repair clause.
Parlamentti hyväksyi korjauslausekkeen lähes yksimielisesti ensimmäisessä käsittelyssä.
A motion reflecting the report's conclusions was adopted almost unanimously by Parliament.
Tämä parlamentti hyväksyi vastaavan päätöslauselmaesityksen lähes yksimielisesti.
It is almost impossible for the Court of Auditors to obtain access to documents.
Tilintarkastustuomioistuimen on lähes mahdotonta saada käyttöönsä EIP:n asiakirjoja.
almost (동의어: as good as, nearly, virtually)
Almost all aspects of the preparedness plans are generic in nature.
Melkein kaikki valmiussuunnitelman osat ovat luonteeltaan yleisiä.
Personally I think that almost everything the report says is on the right track.
Minun mielestäni melkein kaikki, mitä mietinnössä sanotaan, on oikeilla jäljillä.
Why is it almost taboo to discuss a decent investment policy?
Miksi on melkein kiellettyä keskustella kunnollisesta investointipolitiikasta?
almost (동의어: nearly)
volume_up
miltei {adv.}
(ET) The Baltic States almost bloodlessly rid themselves of the Soviet occupation.
(ET) Baltian maat vapautuivat neuvostomiehityksestä miltei verettömästi.
As a result, the European Parliament is faced with an almost impossible task.
Euroopan parlamentti saa siksi hoitaakseen miltei mahdottoman tehtävän.
Almost all the Member States take a positive position on this measure in principle.
Miltei kaikki jäsenvaltiot suhtautuvat tähän toimenpiteeseen periaatteessa myönteisesti.
almost (동의어: nearly)
volume_up
liki {adv.}
has been and still is almost twice as high as that of the euro area, while
ohjauskorko on ollut ja on liki kaksinkertainen euroalueen korkoon nähden
The national central banks (NCBs) perform almost all operational tasks of the Eurosystem.
Kansalliset keskuspankit huolehtivat liki kaikista eurojärjestelmän operatiivisista tehtävistä.
The NCBs perform almost all operational tasks of the Eurosystem.
Kansalliset keskuspankit huolehtivat liki kaikista eurojärjestelmän operatiivisista tehtävistä.

"almost"의 동의어 (영어):

almost

핀란드어로 "almost"에 관한 문장들

이 문장들은 외부 검색 결과를 포함하고 있으며 정확하지 않을 수 있습니다. 이 결과에 대해 저희 bab.la는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기서 자세히 보기.

EnglishIt seems to me that it has been an exception almost every month for the past year!
Minusta tuntuu, että jo vuoden ajan on joka kuukausi ollut kysymys poikkeuksesta!
EnglishIt is almost a biological phenomenon of society and one that we must face up to.
Kyseessä on lähestulkoon biologinen yhteiskuntailmiö, josta meidän on selviydyttävä.
EnglishSo it was almost certain by then that something of this nature might happen.
Tuolloin oli siis lähestulkoon selvää, että jotain tällaista saattaisi tapahtua.
EnglishThere are now a lot of examples of almost 'persecution' of Swedish citizens.
On olemassa useita esimerkkejä Ruotsin kansalaisiin kohdistuvasta "häirinnästä" .
EnglishThe present draft MAI treaty almost caricatures the concept of ultra-liberalism.
Nykyinen MAI-sopimusluonnos on irvokkuuteen asti ääriliberalismin leimaama.
EnglishIt is almost as though the Commission were tempted to close the deal at any cost.
Näyttää siltä kuin komissio olisi halunnut solmia sopimuksen hinnalla millä hyvänsä.
EnglishIt clearly marks us apart from almost all other continents, in a positive way.
Se erottaa meidät selkeästi kaikista muista mantereista myönteisellä tavalla.
EnglishIt is not by chance that almost all European island regions are Objective 1.
Ei ole mikään sattuma, että kaikki Euroopan saaret kuuluvat tavoite 1 -alueisiin.
EnglishThe EU currently imports almost twice as much cattle feed as it produces itself.
Tällä hetkellä EU tuo karjanrehua kaksi kertaa enemmän kuin tuottaa itse.
EnglishFor many of our farmers, beekeeping supplements their almost always limited income.
Monille viljelijöillemme mehiläishoito täydentää heidän jatkuvasti vähäisiä tulojaan.
EnglishIn particular, we have made almost no progress on avenues for legal immigration.
Emme ole juurikaan edistyneet esimerkiksi laillisen maahanmuuton alalla.
EnglishIf we listen to those arguments, we would do almost nothing in this Parliament.
Jos kuuntelisimme Yhdysvaltojen väitteitä, meillä ei olisi parlamentissa mitään virkaa.
EnglishI am referring to what Mr Barroso said, which I almost completely agree with.
Viittaan siihen, mitä puheenjohtaja Barroso sanoi, ja olen tästä täysin samaa mieltä.
EnglishMr President, almost two years ago, we adopted the Charter of Fundamental Rights.
Arvoisa puhemies, perusoikeuskirjan hyväksymisestä on pian kaksi vuotta.
EnglishThe process of opening up the telecommunications market is almost complete.
Tuoreimpia niistä ovat markkinoiden avaamisessa tapahtuneet edistysaskeleet.
EnglishAlmost 80% of the total area of such forests has so far fallen victim to deforestation.
Jopa 80 prosenttia kaikista tällaisista metsistä on joutunut metsänhakkuun uhriksi.
EnglishIt is almost as if Croatia, another candidate Member State, were to attack Montenegro.
Tilanne olisi sama, jos toinen ehdokasvaltio Kroatia hyökkäisi Montenegroon.
EnglishRather than acting as a spur to our work, that advice note almost became a straitjacket.
Lausunnosta tuli melkeinpä pakkopaita sen sijaan, että sillä olisi tuettu työtämme.
EnglishThis will almost be a further example of the Monnet method, but on a smaller scale.
Siitä tulee jonkinlainen uusi esimerkki Monnet'n menetelmästä pienemmässä mittakaavassa.
EnglishSo yes, we need to make full employment almost the sole objective of the Union.
Täystyöllisyydestä on siis tehtävä unionin lähestulkoon ainoa tavoite.